ระบบ ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านท่าหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

 

E - Library

โรงเรียนบ้านท่าหมาก
 ทีมงาน โรงเรียนบ้านท่าหมาก จัดทำและนำเสนอ ผู้สนับสนุน : ผอ.ปราณี จันทร์ดี
โรงเรียนบ้านท่าหมาก โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน....หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
00001
หนังสือ
   ภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบ
  00001
2
00002
หนังสือ
   วันเข้าพรรษา
  00002
3
00003
หนังสือ
   ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา
  00003
4
00004
หนังสือ
   เมล็ดข้าวสีทอง
  00004
5
00005
หนังสือ
   โลกของผีเสื้อ
  00005
6
00006
หนังสือ
   สารัตถสวนสัตว์
  00006
7
00007
หนังสือ
   แมงมุม
  00007
8
00008
หนังสือ
   แมลงดานา
  00008
9
00009
หนังสือ
   สัตว์นักล่าเยื่อ
  00009
10
00010
หนังสือ
   การจำแนกประเภทสสารและการทดลอง
  00010

   

 

 

 


ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านท่าหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3